การจัดการแสดงและนิทรรศการ

การจัดการแสดง และนิทรรศการ

องค์การสถาบันอาจจะใช้วิธีเลือกกำหนดวันจัดงานเหตุการณ์พิเศษขึ้นโดยใช้วันสำคัญประจำปีที่มีกำหนดอยู่ในปฏิทินแล้ว มาเป็นวันหรือสัปดาห์ของตนก็ได้ เช่น องค์การสาธารณกุศลจัดเหตุการณ์พิเศษขึ้นในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันกรรมกรหรือวันแรงงานแห่งชาติ รวมทั้งวันสำคัญหรือวันพิเศษอื่นๆ ที่คนทั่วไปรู้จักกันดี เช่น วันแห่งความรัก วันแม่ วันทหารผ่านศึก เป็นต้น ในต่างประเทศนิยมจัดงานเหตุการณ์พิเศษต่างๆ เช่นกัน อาทิเช่น วันแท็กซี่ วันแพทย์ วันช่างตัดผม เป็นต้น

ส่วนสัปดาห์พิเศษนั้นก็นิยมจัดกันโดนกำหนดเอาสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งของเดือนใดเดือนหนึ่ง มาจัดงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม หรืออำนวยประโยชน์และความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งการรณรงค์ต่างๆ เช่น กรมตำรวจจัดสัปดาห์แห่งการต่อต้านอาชญากรรมขึ้น กองตำรวจดับเพลิงจัดสัปดาห์การป้องกันอัคคีภัย ท.ท.ท. จะสัปดาห์แห่งการท่องเที่ยว สมาคมโรคเบาหวานจะสัปดาห์แห่งโรคเบาหวานขึ้น เป็นต้น ในงานนี้ก็จะมีการให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเผยแพร่ชื่อเสียงผลงานขององค์การให้ประชาชนได้ทราบ มีการแสดงนิทรรศการต่างๆประกอบและหากเป็นสถาบันที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย อาจมีบริการตรวจสุขภาพหรือร่างกายแก่ผู้เข้าชมงาน เป็นต้น ในต่างประเทศก็นิยมจัดสัปดาห์พิเศษกันอย่างแพร่หลาย เช่น สัปดาห์แห่งความเที่ยงตรง ซึ่งจัดโดยบริษัทจำหน่ายนาฬิกา หรือสัปดาห์แห่งสุขภาพฟันเด็ก สัปดาห์ป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ เป็นต้น

การจัดการแสดงและนิทรรศการ

เป็นการจัดงานองค์การสถาบันเพื่อผลทางด้านการประชาสัมพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงให้ถึงกิจการความก้าวหน้าตลอดจนผลงานที่ผ่านมาของหน่วยงานหรือองค์การสถาบันให้ประชาชนได้ชม การจัดการแสดงและนิทรรศการนี้ทำได้หลายวิธีอ่านเป็นกิจกรรมการแสดงหรือนิทรรศการก็ได้ เช่น งานแสดงสินค้า งานแสดงสินค้านานาชาติ ที่เคยจัดแสดงที่ประเทศไทยเมื่อหลายปีที่ผ่านมา หรือนิทรรศการงานแสดงตราไปรษณียากรระหว่างประเทศ ซึ่งการสื่อสารแห่งประเทศไทยจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ปีพ. ศ. 2526  นี้ นิทรรศการภาพเขียนสีน้ำมัน นิทรรศการรถยนต์เก่า นิทรรศการแสตมป์ นิทรรศการเครื่องลายคราม นิทรรศการความก้าวหน้าทางการแพทย์ เป็นต้น ในต่างประเทศนิยมการจัดนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์มากรวมทั้งการแสดงผลงานต่างๆด้วย เช่น การแสดงผลงานทางธุรกิจและวิชาชีพ นิทรรศการทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งจัดแสดงขึ้นตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วประเทศ หรือการจัดนิทรรศการของบรรดาบริษัทอุตสาหกรรมทั้งหลายซึ่งจัดแสดงอย่างใหญ่โตมโหฬารในชิคาโก ในฟิลาเดลเฟีย ซึ่งปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจและเข้าชมกันเป็นจำนวนมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *