การประชาสัมพันธ์กับการปกครองในสมัยโบราณ

การประชาสัมพันธ์ในสมัยโบราณ

ในยุคสมัยอาณาจักรกรีกและโรมันโบราณนั้น การประชาสัมพันธ์มีความสำคัญถึงขนาดถูกนับเนื่องร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการปกครองทีเดียว ชาวโรมันได้จารึกคำขวัญไว้ตามกำแพงเมืองต่างๆ เช่นจารึกว่า S.P.Q.R. อันหมายถึง “รัฐสภาและประชาชนชาวโรมัน” นอกจากนี้ยังมีการใช้ศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และประชามติ เช่น Res Publicae อันหมายถึง กิจกรรมสาธารณะ ซึ่งต่อมาคำดังกล่าวกลายเป็นที่มาของคำว่า Replublic มีการใช้คำว่า Remores หมายถึงข่าวลือ นอกจากนี้ยังมีการค้นพบหลักฐานตามกำแพงเมืองปอมเปอี ซึ่งได้มีการจารึกข้อความกระตุ้นและเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าในยุคนั้นได้มีการตื่นตัวในเรื่องการประชาสัมพันธ์และการปกครองมาก และให้ความสำคัญแก่ประชามติถึงขนาดมีคำขวัญว่า “Vox populi, Vox die” ซึ่งหมายความว่า “เสียงของประชาชน คือเสียงของพระเจ้า” นั่นเอง ซึ่งปรากฏว่าความคิดเห็นในเรื่องการใช้ศัพท์ทางการเมืองในหลักฐานบันทึกของอาณาจักรโรมันยุคโบราณนี้ก็มีส่วนเกี่ยวพันและสอดคล้องกับแนวความคิดเห็นด้านประชามติในสมัยปัจจุบันนี้ด้วย

spqr

อันที่จริงโรมได้รับอิทธิพลทางด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์จากกรีกพอสมควร กล่าวคือ กรีกมีบรรดาพวก Sophist ซึ่งตั้งตนเป็นนักพูดจูงใจประชาชนและรับสอนการพูดโน้มน้าวชักจูงใจให้แก่เด็กหนุ่มที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักพูดที่มีชื่อเสียง โรมมีนักพูดในที่ขุมขนที่มีขื่อเสียงของโลกหลายคน เช่น Cato, Cicero และ Mark Antony เป็นต้น แม้แต่ตัว Julius Caesar เองก็เป็นนักเชียนและนักโน้มน้าวชักจูงใจตัวยง Caesar ได้เขียนหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งชื่อว่า “Commentaries on the Gallic war” ซึ่งหนังสือนี้มีอิทธิพลต่อการโฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก Caesar เอวได้ปรับปรุงการปกครองดินแดนส่วนภูมิภาคและได้จัดแบ่งที่ดินของรัฐให้แก่ประชาชนเป็นการสร้างเสริมบารมีของตนและเป็นการสร้างชื่อเสียงและความนิยมแก่ประชาชน นอกจากนี้เขายังได้ปรับปรุงปฏิทินใหม่ขึ้น แต่เดิมโรมเคยใช้ปฏิทินแบบจันทรคติ เข้าได้เปลี่ยนมาใช้เป็นแบบสุริยคติ มี 365 วันเป็นหนึ่งปี ดังที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า ปฏิทินของซีซาร์ Julian Calendar

Caesar เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาททางด้านริเริ่มการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชนเขาได้ออกประกาศแถลงข่าวประจำวันขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Acta Diurna แถลงข่าวนี้มุ่งให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารต่างๆ ของราชการและส่วนรวม รวมทั้งประกาศกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ และประกาศข่าวประจำวัน เช่น การนเกิด การตาย การแต่งงาน รวมทั้งข่าวด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วย เช่น ข่าวอุทกภัยและอัคคีภัย เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *