การประชาสัมพันธ์ด้วยการพิมพ์

การประชาสัมพันธ์ด้วยการพิมพ์

จอห์น กูเตนเบอร์ก
จอห์น กูเตนเบอร์ก

ในยุคสมัยการฟื้นฟูศิลปวิทยา มีการคิดค้นพบประดิษฐกรรมเกิดขึ้นใหม่อีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษย์เท่ากับการค้นพบโลกใหม่และระบบสุริยจักรวาลทีเดียว สิ่งนั้นก็คือการค้นพบวิธีการพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องพิมพ์ โดยนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันที่มีความสามารถผู้หนึ่ง คือ จอห์น กูเตนเบอร์ก แห่งเมืองมายนส์ การค้นพบเครื่องพิมพ์พิมพ์หนังสือได้นี้ ทำให้การประชาสัมพันธ์เจริญรุดหน้าไปอย่างมากมาย สามารถเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ได้ในรูปของหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ และสามารถเข้าถึงประชาชนได้เป็นจำนวนมากมายมหาศาล

หนังสือเล่มแรกที่ได้รับการตีพิมพ์ในครั้งนั้น ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นหนังสือเล่มแรกที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่มีตัวพิมพ์ทำด้วยโลหะ คือหนังสือพระคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งพิมพ์ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ศาสนา หนังสือคัมภีร์ไบเบิลพิมพ์ขึ้นใน ค.ศ.1454 รอกจากนี้ยังพิมพ์หนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาถวายแก่สันตะปาปาด้วย

การค้นพบวิธีการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ โดยดูเตนเบอร์ก ครั้งนี้บังเกิดผลทางด้านต่างๆ และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ดังนี้ คือ

  1. การพิมพ์นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการประชาสัมพันธ์โน้มน้าวใจมวลชน การประดิษฐ์คิดค้นครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ครั้งละมากๆ นี้ นับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากในยุคนั้น ทั่วโลกต่างพากันตื่นตะลึงกับประดิษฐกรรมชิ้นใหม่นี้ เพราะการพิมพ์เป็นสื่อหรือเครื่องมือชนิดใหม่ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน นับเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารวิธีใหม่ที่มีราคาย่อมเยากว่าเดิมมาก ในยุคเริ่มแรกที่คิดประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ใหม่ได้นี้ ส่วนมากจะใช้พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับศาสนาเป็นส่วนใหญ่ โดยมุ่งไปยังประชาชนผู้อ่านออกเขียนได้เป็นหวาย จึงนับเป็นยุคแห่งการโน้มน้าวใจมวลชนด้วยการเผยแพร่ลัทธิศาสนาต่างๆ โดยอาศัยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปของหนังสือพิมพ์ต่างๆ เผยแพร่ไปสู่มวลชนด้วย หนังสือศาสนาเหล่านี้เผยแพร่แจกจ่ายไปสู่มวลชนอย่างกว้างขวางได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ประขาขนพากันอ่านอย่างหิวกระหาย และมีความคิดความอ่านดีขึ้น จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยุโรปเกิดความแตกแยกทางศาสนาและนำไปสู่การปฏิวัติทางศาสนาในที่สุด นอกจากนี้ยังมีการตีพิมพ์หนังสืออื่นๆ เผยแพร่แก่ปนะชาชนอีกด้วย เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จดหมายข่าว และวารสารต่างๆ ได้แก่ วารสารรายงานเกี่ยวกับเรื่องสำรวจขั้วโลก และรายงานเกี่ยวกับการพาณิชย์ เป็นต้น
  2. การพิมพ์มีอิทธิพลต่อประชามติและการโฆษณาชวนเชื่อ การพิมพ์ทำให้รัฐบาลสามารถใช้สิ่งพิมพ์เป็นเครื่องมือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ รวมทั้งการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลก็ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการค้นพบวิธีการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์นี้ สามารถเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ในรูปของสิ่งพิมพ์ครั้งละจำนวนมากๆ ประชาชนมีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์มากขึ้น เพราะพิมพ์ครั้งละจำนวนมากย่อมมีราคาถูกลง ราคาหนังสือพิมพ์นี้เอง มีส่วนก่อประชามติเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการตีพิมพ์ข้อเขียนต่างๆ ของนักปราชญ์ในสมัยนั้น เช่น วอลแตร์ รุสโซ และ โทมัส เพน ให้ประชาชนได้อ่านและมีความคิดเห็นทางการเมืองในทัศนะต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนถกเถียงกันถึงความคิดทางการเมือง จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิวัติอเมริกาและฝรั่งเศสในเวลาต่อมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *